Nyheter

Pressnyheter

Lanserar ditt företag en ny produkt? Eller vill du sprida ett budskap till många människor? Med hjälp av pressreleaser blir det betydligt enklare att nå en bredare och större målgrupp. Det lättaste sättet att gå tillväga är att kontakta en PR-byrå. De har nämligen bra kontakt med medierna, de kanaler där du vill sprida budskapet. En pressrelease måste fånga intresset hos läsaren omedelbart, något du gör med hjälp av rubrik och bild. Om du inte är en skicklig skribent kan det vara bättre att överlåta arbetet till en copywriting-firma som tar hand om skriften. När ska då själva utskicket ske? En pressrelease har störst chanser att bli lästa om du publicerar dem mellan måndag och onsdag. Då är alla redaktioner öppna och de flesta arbetar. Om din pressrelease är b2b är det viktigt att inta lägga pressmeddelandet under sommaren då många företag har stängt för semestrar.

Komplettera gärna pressreleaser med nyhetsspridning via andra kanaler. Kanske har ni en hemsida? Lägg upp meddelandet där också samt på sociala media som Facebook, Twitter och Instagram. Du kan även skriva ut nyhetsbrev och posta dessa. För att nå en så stor grupp som möjligt är det viktigt att använda många olika marknadsföringskanaler.Se vidare om pressnyheter på denna sida.